Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

poslanec Parlamentu ČR
člen poslaneckého klubu TOP 09
člen zastupitelstva města České Budějovice

Posílení spolupráce mezi Jihočeskou univerzitou, NP Šumava a NP Bavorský les

Posílení spolupráce mezi Jihočeskou univerzitou, NP Šumava a NP Bavorský les

Publikováno: 26. 8. 2014

Sjednocení již hotových výzkumů a nastartování nových, to je hlavní cíl nově sjednané spolupráce mezi Národními parky Šumava a Bavorský les v oblasti vědeckého bádání. Garantem této spolupráce je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Více v následující tiskové zprávě.

Spolupráce by měla navazovat na dlouhodobý monitoring podmínek prostředí a výzkum prováděný i napříč různými skupinami druhů, od lišejníků přes hmyz až po ptáky. Přestože dosud byl tento výzkum prováděn v obou parcích víceméně nezávisle, přinesl důležité údaje o změnách klimatu a jejich vlivu na společenstva rostlin a živočichů. Nově získané společné výsledky i srovnání již existujících dat přispěje k hlubšímu porozumění probíhajících přírodních změn a bude základem pro rozhodování o ochraně přírodních procesů a biodiverzity na území obou parků.

„Doposud jsme se znali, věděli jsme o svých podobných výzkumech, ale nepublikovali jsme společně výsledky z obou parků na Šumavě, protože se prováděly v různých časových odstupech a na obtížně srovnatelných plochách a měly různé zaměření.“ doplňuje Doc. Jörg Müller, vedoucí oddělení výzkumu a ochrany přírody Bavorského parku.

Oba přeshraniční Národní parky netvoří jen společný přírodní prostor, který by měl být vědci chápán jako jeden celek. Jedná se také o území se společnými chráněnými druhy, které mohou být efektivně chráněny jen při společně koordinovaném, na výsledcích dlouhodobého pozorování založeném přístupu.

„Jsem opravdu rád, že to přišlo. Informace o tom, co se v přírodě našich národních parků děje, dlužíme veřejnosti dlouhá léta a díky nově podepsané dohodě o spolupráci a sladění našich dílčích monitoringů, jí to můžeme v brzké době jasně sdělit,“ říká ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený.

Představitelé obou parků a vědci z jihočeské univerzity pod vedením Prof. Františka Váchy, děkana přírodovědecké fakulty, se dohodli na novém výzkumu, který se bude věnovat souvislostem mezi klimatem, biodiverzitou a vodním režimem.

„Jsme svědky opravdu historického okamžiku. Je až neuvěřitelné, že k první vědecké spolupráci na společném výzkumném projektu dochází až dnes, po tolika letech existence obou parků a jsem hrdý, že u toho mohou být i odborníci z naší Přírodovědecké fakulty,“ komentuje okamžik podpisu prof. Vácha.

Celý projekt by měl být financován z evropských prostředků.

 

 

Občané pro Budějovice TOP 09 Jihočeský kraj Město České Budějovice