Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

poslanec Parlamentu ČR
člen poslaneckého klubu TOP 09
člen zastupitelstva města České Budějovice

Rozdělování peněz na vědu podle jasných výsledků

Rozdělování peněz na vědu podle jasných výsledků

Publikováno: 27. 11. 2014

Velmi často se v médiích hovoří o tom, že Česká republika nedává dostatek prostředků na vědu a výzkum. Mluví se o nedostatečném financování inovací ve srovnání se zahraničím. Opravdu je ale peněz málo? Informace se obvykle zplošťuje na srovnání výdajů ve vztahu k HDP nebo jako procentuální výdaj státního rozpočtu. Málokdo se ovšem zabývá strukturou vynakládaných peněz a jejich skutečnou efektivitou a skrze ně zaplaceného bádání. 

Ze státního rozpočtu ČR jde na vědu a výzkum celkem 27 miliard korun. Tyto peníze jsou ovšem rozděleny do různých kapitol rozpočtu, pod Ministerstvem školství, by jste je všechny hledali marně. Kde tedy jsou? Nacházejí se v jednotlivých kapitolních rozpočtech, tedy například pod Ministerstvem zemědělství či kultury? Říkáte si na co Ministerstvo zemědělství potřebuje peníze na vědu? Ještě důležitější je ovšem otázka, jak se dané peníze rozdělují. Svým pozměňovacím návrhem bych chtěl srovnat výdaje jednotlivých kapitol na vědu podle pravidel v zákoně, tedy přidat těm, co mají výsledky na úkor těch, co si dokázali na ministervu prostředky vyjednat. V řeči čísel se jedná zhruba o 225 mil. Kč, které by se z jednotlivých resortů přesunuly ve prospěch Ministerstva školství.

Podle zákona č. 320/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací se stanovuje institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků. Tato podpora se rozděluje na základě: „zhodnocení jí dosažených výsledků tak, že její podíl na celkové výši institucionální podpory výzkumných organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací dosažených v uplynulých 5 letech podle hodnocení prováděného každoročně Radou pro výzkum, vývoj a inovace“. 

Návrh státního rozpočtu na rok 2015 však v položkách „Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ v jednotlivých kapitolách, které spravují výdaje na výzkum, vývoj a inovace neodpovídá hodnocení podle dosažených výsledků a byl sestaven pouze na základě osobního jednání různých subjektů s Ministerstvem financí. Takovýto postup tvorby rozpočtu je neslučitelný se zákonem č. 130/2002 Sb. a můj pozměňovací návrh pouze zjednává nápravu a změnou jednotlivých rozpočtů uvádí částky do rovnováhy tak, aby u každého z příjemců podle § 6, odstavec 2, písmeno c) tohoto zákona odpovídala přidělená částka striktně pouze dosaženým výsledkům.

Občané pro Budějovice TOP 09 Jihočeský kraj Město České Budějovice