Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

poslanec Parlamentu ČR
člen poslaneckého klubu TOP 09
člen zastupitelstva města České Budějovice

Například kvůli povolení záboru chodníku na kontejner jezdit jen na obce ORP? Nesmysl.

Například kvůli povolení záboru chodníku na kontejner jezdit jen na obce ORP? Nesmysl.

Publikováno: 12. 2. 2015

Dnes jsem podal dva pozměňovací návrhy k novele zákona o pozemních komunikacích. Jeden se týká přesunu všech pravomocí silničních úřadů pouze na 205 obcí s rozšířenou působností a druhý údržby silniční vegetace v průjezdních úsecích obcí, tak aby povinnost údržby byla primárně na vlastníkovi dané komunikace.  

Ministerstvo dopravy připravilo změnu zákona o pozemních komunikacích, kde se mimo jiné navrhuje i koncentrace pravomocí silničních správních úřadů pouze na obce s rozšířenou působností. Mezi pravomoci silničních úřadů patří mimo řešení přestupků například povolování záborů pro umístění lešení, kontejnerů, povolování dopravních značení, uzavírek náměstí pro kulturní akce a řada dalších věcí. Je nesmyslné, aby člověk byl nucen kvůli takovýmto banálním záležitostem nucen jezdit pouze na tyto obce a nemohl si povolení vyřídit, tak jako dnes na každé obci, kde nejlépe znají místní prostředí a možnosti. Nejen, že by se celé řešení zkomplikovalo kvůli dojíždění, ale jistě také protáhlo, protože na úředníky obcí ORP by se navalilo daleko více agendy z celého území působnosti. Aby tomu tak nebylo a jednoduché úkony se mohly řešit na místní úrovni jsem podal pozměňovací návrh, který přesouvá na obce ORP řešení přestupků, které jsou již složitější a zatěžují malé obce bez kvalifikovaného aparátu.

Druhý pozměňovací návrh jsem podal na podnět starostů, kde mají problém s údržbou silniční vegetace jako např. v Horní Plané. Podle současné legislativy a rozhodnutí soudů jsou obce nuceny se starat o silniční vegetaci podél silnic, které jim nepatří. V praxi to vypadá tak, že kosení probíhá k obci, sekačka obcí projede a začne zase sekat za obcí. Obce si tak musejí pořídit vlastní stroje, aby mohly úseky v obci posekat. Tato úprava není tedy příliš logická, proto se snažím druhým návrhem věc změnit tak, aby se o zeleň musel starat vlastník komunikace.   

Oba návrhy si můžete přečíst zde

Občané pro Budějovice TOP 09 Jihočeský kraj Město České Budějovice