Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

poslanec Parlamentu ČR
člen poslaneckého klubu TOP 09
člen zastupitelstva města České Budějovice

Neplatná stanoviska EIA a hrozba miliardových ztrát

Neplatná stanoviska EIA a hrozba miliardových ztrát

Publikováno: 9. 3. 2016

Zaměřil jsem se na hrozbu plynoucí z neplatných posudků vlivu staveb na životní prostředí EIA, díky kterým může být narušen předpokládaný harmonogram výstavby D3. Jen v Jihočeském kraji se problém týká projektů v režii Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy železniční dopravní cesty nejméně za 55 miliard korun. Ohrožení se ovšem netýká pouze výstavby dopravní infrastruktury, ale všech plánovaných staveb, které mají neplatné stanovisko EIA, vydané ještě podle zákona č. 244/1992 Sb. Jedná se o všechny velké stavby s výrazným dopadem na přírodu, jako jsou například čističky odpadních vod, čerpací stanice, výrobní haly a mnohé další.

V souvislosti s již tak dlouho očekávanou dálnicí D3 a zoufalým stavem kolem posudků vlivu staveb na životní prostředí (EIA), jenž podle úpravy zákona v souladu s evropskými směrnicemi přestaly platit, jsem interpeloval ministra dopravy Ing. Dana Ťoka.

Pan ministr konstatoval, že všechny dosud nerozestavěné části D3 v Jihočeském kraji, které se opírají o stanovisko EIA vydané dle z. 244/1992 Sb. jsou současným stavem potenciálně ohroženy, jelikož mezi ČR a Evropskou komisí opravdu stále ještě nedošlo ke shodě. Další postup závisí na výsledcích jednání, které probíhá, přičemž deklarovaný termín pro ukončení jednání byl konec měsíce února 2016.

Ministerstvo dopravy ČR a ŘSD ČR připravují podklady pro dva možné scénáře vývoje současného stavu. V prvním případě, kdy by byla stará stanoviska uznána, nebude možné počítat s finanční podporou z EU, což je s ohledem na finanční náročnost nežádoucí a předem prakticky vyloučeno. Ve druhém případě, kdy by se proces EIA musel opakovat, Ministerstvo dopravy a jeho organizace ŘSD ČR počítá v jihočeské části dálnice se zdržením o cca dva roky, a to u méně problematických staveb.

Ve středočeské části dálnice D3 je stanovisko EIA vydáno již dle z. 100/2001 Sb., datováno je ke dni 3. 2. 2012 a očekává se jeho bezproblémové ověření.

Celou odpověď na mou interpelaci, která se týká zároveň i výkupních cen pozemků pro stavbu dálnice D3, najdete zde.

Občané pro Budějovice TOP 09 Jihočeský kraj Město České Budějovice Mgr. Jiří Šesták, PhD.