Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

poslanec Parlamentu ČR
člen poslaneckého klubu TOP 09
člen zastupitelstva města České Budějovice

OSA – zdražení poplatků za reprodukci hudby pro rok 2017 až o 50%

OSA – zdražení poplatků za reprodukci hudby pro rok 2017  až o 50%

Publikováno: 1. 9. 2016

OSA zvyšuje sazby za reprodukci hudby pro rok 2017 až o 50%. Tento agresivní výběr poplatků bude mít dopad na rozpočty obcí a měst, na jimi zřizované organizace, zároveň na všechny veřejné podniky, které při své činnosti užívají reprodukci hudby. Proti tomuto má Ministerstvo kultury pravomoc zasáhnout, proto jsem v této věci interpeloval pana ministra Daniela Hermana. Vedle toho připravujeme pozměňovací návrhy, které by měly této svévoli ze strany kolektivního správce zabránit.

OSA je jen jedním z kolektivních správců v České republice. Reálně hrozí, že nárůst sazeb OSA budou kopírovat i INTERGRAM a OAZA. Pokud se tak opravdu stane a i tito kolektivní správci zvýší své sazby, bude se jednat o několikanásobné zvýšení poplatků za reprodukci hudby v České republice.

Přitom již za loňský rok vybral OSA rekordní množství peněz, a to téměř miliardu korun, čímž dosáhl nejlepšího hospodářského výsledku za celé své existenční období. Je jasné, že OSA nejde jen o odměny nositelům autorských majetkových práv, nýbrž o zisk.

Pro další nárůst poplatků pro rok 2017 ovšem neexistuje žádné patřičné zdůvodnění. Předseda představenstva OSA Roman Strejček uvádí, že „Navýšením sazeb chce OSA pouze zmírnit pokřivení trhu, který historicky platí nejnižší sazby v porovnání se zahraničím“.

Porovnávat výši těchto poplatků se zahraničím je dle mého názoru značně nevhodné, stejně tak lze argumentovat, že například platy jsou také nižší, závěrem se můžeme dostat ke komplexnímu srovnání cenové úrovně evropských států. Pokud se však pustíme do srovnání výše těchto poplatků se zahraničím, je nutno zmínit, že sazby například ve Švýcarsku nebo Rakousku a v dalších evropských zemích jsou již dnes stejné nebo dokonce ještě nižší než v České republice.

Jako další absurditu v konání OSA vnímám záměr zpoplatnit mobilní telefony. Organizace OSA zvažuje, že bude vybírat poplatek za každý prodaný chytrý telefon s argumentem, že i na telefonu se přehrává nelegálně pořízená hudba.

Proti těmto krokům ze strany OSA budeme dne 22. září 2016 protestovat, a to od 11.00 přímo před sídlem OSA.

 

Občané pro Budějovice TOP 09 Jihočeský kraj Město České Budějovice