Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

poslanec Parlamentu ČR
člen poslaneckého klubu TOP 09
člen zastupitelstva města České Budějovice

Podfinancování vysokých škol

Podfinancování vysokých škol

Publikováno: 18. 10. 2016

Připojil jsem se k návrhu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které žádalo navýšení rozpočtu vysokých škol pro rok 2017 na částku 21,9 miliard korun a pro Střednědobý výhled částku 22,8 mld. Kč. Prostřednictvím interpelace jsem se obrátil na ministra financí Andreje Babiše s výzvou k zajištění stabilního financování vysokých škol.

V návrhu rozpočtu došlo k úpravě ukazatele „vysoké školy“ navýšením o 1,35 miliardy korun, což byla pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejnižší možná přijatelná částka. Návrh rozpočtu výdajů na VŠ je tak pro rok 2017 ve výši  21,5 miliard korun, pro roky 2018 a 2019 je Střednědobý výhled ukazatele „vysoké školy“ taktéž roven částce 21,5 mld. korun. Ve skutečnosti se však nejedná ani tak o navýšení, jako spíš o dorovnání na úroveň roku 2015.

Stále trváme na požadavku, aby pro další roky došlo k navýšení finančních prostředků vysokým školám, a to samozřejmě v kontextu se zajištěním Střednědobého výhledu. Skutečné výdaje Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy jsou daleko vyšší než Střednědobý výhled a nízký Střednědobý výhled tak z důvodu nejistoty zapříčiňuje zadržování peněz ve fondech.

Hrozí, že dlouhodobě podfinancované vysoké školství bude mít vliv na úroveň výuky. V praxi se nedostatek financí projevuje na mzdách vysokoškolských pedagogů, obnově základního vybavení, stavu budov škol a celkově pak na kvalitě vzdělání na vysokých školách. Nesystémové úpravy rozpočtu vyčleněného pro veřejné vysoké školy, kterých jsme svědky v posledních letech, mohou znamenat likvidaci kvalitního systému vysokoškolského vzdělávání a tento krok je v protikladu s deklarovaným prohlubováním kvality výuky na vysokých školách.

Vzdělání mladých lidí je prioritou společnosti a stabilní rozpočet vysokých škol je jeho základem. Ze strany Ministerstva financí vítám vstřícný krok k dorovnání finančních prostředků, nicméně doufám, že dojde k systémovým změnám ve struktuře rozpočtu určeného na vysoké školství a tak i ke stabilizaci tohoto resortu.

Odpověď ministra financí Andreje Babiše na mou interpelaci najdete zde.

Občané pro Budějovice TOP 09 Jihočeský kraj Město České Budějovice