Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

poslanec Parlamentu ČR
člen poslaneckého klubu TOP 09
člen zastupitelstva města České Budějovice

Společné prohlášení nejvyšších ústavních činitelů na základě právně nezávazného dokumentu?

Společné prohlášení nejvyšších ústavních činitelů na základě právně nezávazného dokumentu?

Publikováno: 2. 12. 2016

Tolik diskutované „Společné prohlášení nejvyšších ústavních činitelů České republiky“ ze dne 18. října 2016 ve směru k Čínské lidové republice bylo odůvodněno nutností respektovat a naplňovat dokument „Společné prohlášení o navázání strategického partnerství mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou“ ze dne 29. března 2016, který byl podepsaný prezidenty obou zemí. Ptal jsem se tedy předsedy vlády České republiky, jaké má toto „Strategické partnerství“ právní postavení v našem ústavním pořádku a nakolik zavazuje naši vládu a naše ústavní činitele se podle něj řídit.

Pan premiér v odpovědi na mou interpelaci potvrdil, že dokument o „Strategickém partnerství“ je pouhým politickým prohlášením, a tedy právně nezávazným dokumentem. Odvolávat se tedy na to, že prohlášení čtyř ústavních činitelů bylo podmíněno oním „Strategickým partnerstvím“, je nesmyslné. Toto „Strategické partnerství“ nás ani ty čtyři ústavní činitele k ničemu nezavazuje a tím méně k aktu poníženého patolízalství.

“Jako nejvyšší ústavní činitelé České republiky chceme společně zdůraznit, že naše země při naplňování své dlouhodobé politiky vůči Čínské lidové republice vychází z principů strategického partnerství mezi oběma zeměmi a ze vzájemného respektu ke svrchovanosti a územní celistvosti Čínské lidové republiky, jejíž je Tibet součástí.”

Mou interpelaci na premiéra Bohuslava Sobotku najdete zde, přikládám i odpověď na interpelaci a odkaz na Společné prohlášení nejvyšších ústavních činitelů České republiky​.

 

Občané pro Budějovice TOP 09 Jihočeský kraj Město České Budějovice