Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

poslanec Parlamentu ČR
člen poslaneckého klubu TOP 09
člen zastupitelstva města České Budějovice

Novela autorského zákona a ohlašovací povinnost

Novela autorského zákona a ohlašovací povinnost

Publikováno: 20. 1. 2017

Dnes Poslanecká sněmovna krkolomným způsobem prohlasovala podobu jednoho z nejlobbovanějších zákonů, a to autorského zákona, vůči kterému mám velké výhrady. Pokusil jsem se alespoň některé části změnit, a proto jsem k němu podal několik pozměňovacích návrhů. Nyní novela poputuje do Senátu.

Podařilo se zrušit odst. 4 v § 98c, a to povinnost pronajímatele, tedy poskytovatele prostor, aby kolektivnímu správci musel poskytovat údaje a součinnost při zjišťování totožnosti provozovatele (organizátora) hudební produkce. Co má poskytovatel prostor společného s hudební produkcí? Proč by měl mít zákonem danou povinnost někoho udávat? Tímto se tedy uleví těm, kteří nemají s autorskými právy nic společného.

Dále jsem se snažil prosadit zrušení § 98c odst. 5, ohlašovací povinnosti dodavatele a provozovatele živé veřejné hudební produkce kolektivnímu správci (např. OSA), což se bohužel nepodařilo. V rámci zákona dochází pouze jen k jistému zmírnění, konkrétně ke změně času, kdy má dojít k hlášení. Nyní bude zákonem dáno, že provozovatel (organizátor) akce je povinen její konání oznámit kolektivnímu správci 15 dnů předem a nejpozději do 15 dnů po skončení akce musí organizátor dodat seznam skladeb se jmény autorů, který mu musí dát samotní muzikanti.

Můj pozměňovací návrh neprošel, podpořil jsem tedy alespoň jiný, který říká, že ohlašovací povinnost neplatí pro výtvory tradiční lidové kultury, u nichž není známo jméno autora. Naše punková muzika je také výtvor dnes již tradiční lidové kultury a jelikož i muzika vzniká mnohdy hromadně, nejsme schopni autora konkretizovat. Víme jen, že je skladba naše, ale přesné jméno autora neznáme. Z toho vyvozuji jen tolik, že ohlašovací povinnost pro nás také neplatí.

Občané pro Budějovice TOP 09 Jihočeský kraj Město České Budějovice