Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

poslanec Parlamentu ČR
člen poslaneckého klubu TOP 09
člen zastupitelstva města České Budějovice

Snaha zvýšit náhradu přísedícím u soudů

Snaha zvýšit náhradu přísedícím u soudů

Publikováno: 24. 1. 2018

Od roku 2014 žádám Ministerstvo spravedlnosti, aby byla přísedícím u soudů navýšena paušální náhrada 150 Kč za den výkonu jejich funkce. Tato náhrada nebyla navýšena od roku 1996. Je stanovena vyhláškou č. 44/1992 Sb. - Vyhláškou ministerstva spravedlnosti České republiky o náhradách za vykonávání funkce přísedícího a řeší ji § 5.

Přísedícím náleží náhrada mzdy nebo ušlého výdělku za každý den jednání u soudu, tato zmiňovaná paušální náhrada za výkon jejich funkce ve výši 150 Kč a náhrada hotových výdajů (což je např. jízdenka). Mnozí z přísedících jsou však senioři, kteří dostávají za celý den těchto 150 Kč na oběd, kdy velké kauzy trvají i několik týdnů. Ministerstvo se hájí tím, že chce, aby funkce přísedícího byla vnímána jako občanská povinnost, nikoli jako možnost přivýdělku.

Nejprve jsem žádal paní ministryni Válkovou, která mi odpověděla, že o navýšení této částky se neuvažuje. Třikrát, což už se stalo jakýmsi každoročním pravidlem, jsem se obrátil na současného ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Pokaždé se mi dostalo stejné odpovědi, že se danou problematikou zabývají a je předmětem diskuse.

Jelikož mne zajímalo, kolik let budou ještě o této věci diskutovat a zda vůbec dojde k nějakému navýšení, znovu jsem interpeloval ministra spravedlnosti. Poprvé ministr Pelikán doslova slíbil, že až budou příště vyjednávat o rozpočtu, zeptá se, jestli by nepřidali 50 korun každému přísedícímu.

Ono 50 korun sice není mnoho, ale konečně by nastala po 22 letech změna a přísedící by měli pocit, že i na ně stát myslí.

Přepis ústní interpelace a odpověď na ni si můžete přečíst zde.

Občané pro Budějovice TOP 09 Jihočeský kraj Město České Budějovice