Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

poslanec Parlamentu ČR
člen poslaneckého klubu TOP 09
člen zastupitelstva města České Budějovice

Pokuty za nedodržení povinnosti elektronické formy podání při správě daní

Pokuty za nedodržení povinnosti elektronické formy podání při správě daní

Publikováno: 19. 2. 2018

Možná už jste o tom slyšeli. Ti, kteří si zřídili datovou schránku, mají od 1. ledna 2015 povinnost přiznávat daně finančnímu úřadu elektronickou formou. Mnozí poplatníci si zřídili datovou schránku dobrovolně, o této povinnosti neměli tušení a dál na podatelny nosili vyplněné tiskopisy jako je například přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů, žádost o zrušení registrace, řádné či dodatečné daňové přiznání.

Kdo má vůči správci daně tuto povinnost a nedodrží ji, může dostat pokutu ve výši 2 tisíce až 50 tisíc korun.

Petra Petlachová, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství, uvedla, že „V roce 2015 uložila Finanční správa za nedodržení elektronické formy podání (bez rozlišení druhu příjmů a typu poplatníka) celkem 4 204 pokut v celkové částce 8 452 700 korun.“, čili většinou 2000 Kč za každý tento případ. Lze tedy předpokládat, že šlo o poplatníky, kteří si zřídili datovou schránku a z nevědomosti nadále s finančním úřadem komunikovali papírovou formou.

Na základě podnětu jednoho z občanů jsem se ve snaze tuto situaci řešit, obrátil na Ministerstvo financí a zároveň i na Ministerstvo vnitra. Návrhy možného řešení jsou dva.

Na možnosti elektronického způsobu podání nevidím nic špatného. Naopak, jde o dnešní trend a urychlí se tím vkládání dat do systému, ale pokud už jde o povinnost, stát by mohl své občany využívající datové schránky na tuto nutnost dodržení elektronické formy podání a na hrozící pokutu upozornit, a to každoročně na konci či začátku roku. Možnost informovat všechny majitele datových schránek stát využívá. Naposledy se tak stalo rozesláním zprávy o výluce informačního systému datových schránek. Druhou variantou je upravit pokutu.

Ministryně financí v demisi Alena Schillerová ve své odpovědi uvedla, že jejich úvahy jdou podobným směrem. Pokud jde o legislativní řešení, Ministerstvo financí zvažuje úpravu a změnu výše předmětné pokuty. Především jde o možnost vyloučení těch, kteří si zřídili datovou schránku dobrovolně. Odpověď na interpelaci si můžete přečíst zde. Takže uvidíme, jestli s něčím v dohledné době Ministerstvo financí přijde a pokud ne, připomeneme jim to.

Ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar uvádí, že se nebrání užití hromadné datové zprávy. Takto by mohlo příslušné daňové subjekty informovat Generální finanční ředitelství, či přímo Ministerstvo financí. Celou odpověď najdete zde.

Pozn.: Forma podání prostřednictvím datové schránky se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a § 72 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Občané pro Budějovice TOP 09 Jihočeský kraj Město České Budějovice