Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

poslanec Parlamentu ČR
člen poslaneckého klubu TOP 09
člen zastupitelstva města České Budějovice

Aktuální stav dálnice D3 na území Středočeského kraje

Aktuální stav dálnice D3 na území Středočeského kraje

Publikováno: 19. 5. 2018

Dlouho se neobjevila zpráva o pokroku při výstavbě dálnice D3 ve Středočeském kraji. Na základě dotazu jednoho z občanů jsem se s tímto obrátil na ministra dopravy Dana Ťoka.

Když jsem interpeloval ministra dopravy v roce 2015,  příprava dálnice D3 na území Středočeského kraje byla závislá na obnovení Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR). Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání 27. 7. 2015 schválilo 1. Aktualizaci  ZÚR Středočeského kraje, čímž byla vymezena trasa dálnice.

 

Na sklonku minulého roku, konkrétně 28. 12. 2017, byla tato 1. Aktualizace napadena žalobou Krajiny 2000, spolku pro ochranu přírody dolního Posázaví a obce Okrouhlo, která má za cíl zrušení vymezení některých koridorů. ŘSD ČR zaslalo své podklady k řízení a začne soudní proces.

V červnu 2017 bylo vydáno ověřovací stanovisko EIA. Nyní ŘSD ČR u některých staveb připravuje žádost o předběžné projednání, u dvou už požádalo o předběžné projednání dle zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí. Dokumentace pro územní rozhodnutí je odevzdána. U změn bude možná požadována nová EIA, čímž by k podání žádosti o územní rozhodnutí nedošlo v říjnu 2018, ale v roce 2019.

Stavba za odhadovaných 38 miliard korun je rozdělena do pěti úseků.  Ptal jsem se ministra dopravy, zda stále počítají s tím, že by se všech pět úseků stavělo naráz a začne se v roce 2024.

Ministr dopravy odpověděl, že i přes značná rizika se stále dá s optimistickým pohledem počítat s rokem výstavby 2024. Skutečnost, že realizace všech pěti úseků bude muset probíhat současně, vyplývá z podmínek vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území zpracovaného v rámci pořízení 1. Aktualizace ZÚR.

Zásadní je nyní získání pravomocného územního rozhodnutí.

Celou odpověď ministra dopravy ČR si můžete přečíst zde.

Občané pro Budějovice TOP 09 Jihočeský kraj Město České Budějovice