Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

poslanec Parlamentu ČR
člen poslaneckého klubu TOP 09
člen zastupitelstva města České Budějovice

Waldorfské lyceum v Českých Budějovicích povoleno!

Waldorfské lyceum v Českých Budějovicích povoleno!

Publikováno: 30. 5. 2018

Po čtyřletém úsilí bylo v dubnu 2018 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy žadatelům povoleno zřízení Waldorfského lycea v Českých Budějovicích. Koncept předškolní a základní waldorfské pedagogiky tak může navazovat středním stupněm a žáci nemusejí odjíždět za vzděláním do jiných krajů.

Obecně prospěšná společnost Základní škola waldorfská a mateřská škola České Budějovice o. p. s. opakovaně žádala Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) o zápis střední školy s oborem Kombinované lyceum do rejstříku středních škol, a  to s celkovou kapacitou 120 studentů. Tento zřizovatel už dlouhodobě provozuje v Českých Budějovicích mateřskou školu (aktuálně 46 dětí) a základní školu (210 žáků). Souhlas se zápisem do rejstříku škol nepřicházel. Přitom k 1. září 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povolilo vznik stejného studijního oboru ve dvou jiných krajích.

Vznik školy je v souladu se všemi strategickými dokumenty a podporuje ho Jihočeský kraj, odbor školství Jihočeského krajského úřadu, Hospodářská komora, Agrární komora, regionální zaměstnavatelé a mnoho občanů z celého Jihočeského kraje (petice na podporu vzniku této školy dosáhla zhruba 5000 podpisů).  I já vnímám vznik školy tohoto typu v Jihočeském kraji jako přínosný. Když se rodiče rozhodli pro waldorfské vzdělávání svých dětí, má být umožněna plynulá návaznost od mateřské až po střední školu.

20. března 2018 jsem se prostřednictvím písemné interpelace obrátil na ministra školství Roberta Plagu, a to s podporou vzniku Waldorfského lycea. Interpelaci si můžete přečíst zde. 23. dubna 2018 zaslal pan ministr školství odpověď, ve které mne informoval o kladném rozhodnutí. Odpověď na interpelaci najdete zde.

Občané pro Budějovice TOP 09 Jihočeský kraj Město České Budějovice