Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

poslanec Parlamentu ČR
člen poslaneckého klubu TOP 09
člen zastupitelstva města České Budějovice

Články

Seminář v Poslanecké sněmovně PČR „České polární aktivity, možnosti a nové výzvy“

20. 11. 2015

Seminář v Poslanecké sněmovně PČR „České polární aktivity, možnosti a nové výzvy“

Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 jsem v Poslanecké sněmovně PČR pořádal a moderoval seminář s názvem „České polární aktivity, možnosti a nové výzvy“. Seminář se konal pod záštitou předsedy PSP ČR Jana Hamáčka, který v úvodním projevu vyzdvihl význam českých vědců v oblasti polárního výzkumu. Seminář poctili svou účastí velvyslanec Kanady v České republice Jeho Excelence Otto Jelinek a velvyslankyně Norského království v České republice Její Excelence Siri Ellen Sletner.

Celý článek

Kratší pracovní doba ve služebním zákoně

12. 11. 2015

Kratší pracovní doba ve služebním zákoně

S postupující dobou od nabytí účinnosti zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě se začínají objevovat různá úskalí této velmi důležité právní normy, která upravuje služební vztah několika desítek tisíc lidí, když systemizací fixuje služební místa na jednotlivých ministerstvech a dalších úřadech ústřední státní správy. Mimo jiné mne zaujal aspekt nemožnosti sdílení jednoho služebního místa více zaměstnanci.

Celý článek

Navýšení příjmů z výběru DPH pouze krajům je diskriminací obcí a měst

29. 10. 2015

Navýšení příjmů z výběru DPH pouze krajům je diskriminací obcí a měst

Dne 23. října 2015 proběhlo v Poslanecké sněmovně třetí čtení vládního návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní (sněmovní tisk č. 416), který lze ve schválené formě považovat pro obce a města za velmi diskriminační. Navýšením příjmů z výběru DPH zvýhodňuje pouze jednu úroveň samospráv a na druhou nepamatuje. Kraje si finančně polepší, na obce a města se zapomíná. Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident.

Celý článek

Nedostatečná výše příspěvku obcím na výkon státní správy

27. 10. 2015

Nedostatečná výše příspěvku obcím na výkon státní správy

V souvislosti s přípravou státního rozpočtu na rok 2016 jsem se s prosbou ve věci výše příspěvku pro obce na přenesený výkon státní správy obrátil na ministra financí Andreje Babiše. Řada obcí na přenesenou působnost dlouhodobě doplácí ze svých daňových příjmů, které by měly být na rozvoj a samosprávu, místo toho je vynakládají na zabezpečení agend státní správy. Například město České Budějovice, jehož jsem zastupitelem, doplácí na přenesenou působnost zhruba 80 milionů Kč ročně.

Celý článek

Dostanou přísedící soudů za svou funkci vyšší odměnu?

26. 10. 2015

Dostanou přísedící soudů za svou funkci vyšší odměnu?

Soudy nižších instancí se dlouhodobě potýkají s nedostatkem přísedících. Není se čemu divit, za celodenní práci dostávají často symbolickou odměnu ve výši 150 Kč. Jelikož je nutné při výkonu této funkce požádat o souhlas zaměstnavatele, který jen zřídka souhlasí s tím, aby se v pracovních dnech zaměstnanci zúčastnili jednání soudu, vykonávají tuto funkci převážně důchodci.

Celý článek

Plán zkolaudovat dálnici D3 na území Středočeského kraje v roce 2029

22. 10. 2015

Plán zkolaudovat dálnici D3 na území Středočeského kraje v roce 2029

O stavbu D3 se zajímám dlouhodobě. Již v minulosti jsem interpeloval předchůdce stávajícího ministra dopravy ve věci přípravy dálnice D3. Na půdě Poslanecké sněmovny se tato debata odehrála 6. listopadu 2014, mimo jiné v ní zaznělo z úst bývalého ministra dopravy Antonína Prachaře, že postup na přípravě dálnice D3 na území Středočeského kraje je závislý na obnovení Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR). Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání v červenci 2015 schválilo 1. aktualizaci  ZÚR Středočeského kraje, tedy nutný podklad pro vymezení trasy dálnice D3 na území tohoto kraje.

Celý článek

Občané pro Budějovice TOP 09 Jihočeský kraj Město České Budějovice