Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

poslanec Parlamentu ČR
člen poslaneckého klubu TOP 09
člen zastupitelstva města České Budějovice

Interpelace

Plán zkolaudovat dálnici D3 na území Středočeského kraje v roce 2029

22. 10. 2015

Plán zkolaudovat dálnici D3 na území Středočeského kraje v roce 2029

O stavbu D3 se zajímám dlouhodobě. Již v minulosti jsem interpeloval předchůdce stávajícího ministra dopravy ve věci přípravy dálnice D3. Na půdě Poslanecké sněmovny se tato debata odehrála 6. listopadu 2014, mimo jiné v ní zaznělo z úst bývalého ministra dopravy Antonína Prachaře, že postup na přípravě dálnice D3 na území Středočeského kraje je závislý na obnovení Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR). Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání v červenci 2015 schválilo 1. aktualizaci  ZÚR Středočeského kraje, tedy nutný podklad pro vymezení trasy dálnice D3 na území tohoto kraje.

Celý článek

Dočkáme se konečně rychlejších vlaků z Českých Budějovic do Prahy?

23. 7. 2015

Dočkáme se konečně rychlejších vlaků z Českých Budějovic do Prahy?

V současné době stále ještě probíhá modernizace IV. železničního koridoru, který je jednou z hlavních železničních spojnic protínajících Českou republiku. Má za cíl zvýšení traťové rychlosti až na 160 km/h a úplným zdvoukolejněním zvýšit přepravní kapacitu. V příštím roce mají být dokončovány další stavby na trati z Prahy do Českých Budějovic. Obrátil jsem se proto na ministra dopravy Ing. Dana Ťoka s dotazem ohledně možnosti zavedení expresních vlaků na této trati, a to nejlépe již od roku 2016. Na rychlejší a komfortnější spojení si však budeme muset ještě bohužel počkat.

Celý článek

Interpelace k povolování výstavby v záplavových územích mimo jejich aktivní zóny

2. 7. 2015

Interpelace k povolování výstavby v záplavových územích mimo jejich aktivní zóny

Obyvatelé Českých Budějovic se na mne obrátili s upozorněním, že i nadále dochází se souhlasem státní správy povodí, vodoprávních a stavebních úřadů k rozšiřování nové výstavby do záplavových území Q100. Nové stavby jsou zabezpečovány proti zaplavení většinou zvyšováním terénu, které však vede k nežádoucímu omezování ploch území pro přirozené rozlivy povodní (inundací). Jelikož je tato problematika v kompetenci tří ministerstev, interpeloval jsem s danou věcí pana ministra Brabce, pana ministra Jurečku a paní ministryni Šlechtovou.

Celý článek

Zadávání veřejných zakázek organizační složkou univerzity – přímo fakultou

1. 7. 2015

Zadávání veřejných zakázek organizační složkou univerzity – přímo fakultou

Interpeloval jsem ministryni pro místní rozvoj Ing. Karlu Šlechtovou ve věci zadávání veřejných zakázek univerzitami. Jakožto poslanec a zároveň děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mohu tuto problematiku sledovat v praxi. Současný zdlouhavý a náročný postup při zadávání veřejných zakázek si změnu žádá. Právě proto jsem předložil návrh, který celkovou situaci usnadní a zefektivní.

 

 

Celý článek

Echo24.cz: Babišem zničená pšenice a chleba pro Zlín

25. 6. 2015

Echo24.cz: Babišem zničená pšenice a chleba pro Zlín

Minulý týden se objevila zpráva, že firma ministra financí Andreje Babiše Agrofert zničila herbicidem potravinářskou pšenici na rozloze 270 hektarů. Pro mnoho z nás je těžké si představit rozlohu 270 ha. Ptáte se, kolik je to Václaváků, kolik je to fotbalových hřišť? Mnohem ilustrativnější je přiblížit si to na množství potravin, které se mohlo z vypěstované pšenice vyrobit.

Článek si můžete přečíst na zpravodajském serveru Echo24.cz.

S dotazem týkajícím se zničené úrody jsem pana ministra Babiše ústně interpeloval. Jeho reakci naleznete zde.

Interpelace ke sníženým výdajům na vědu v roce 2015

14. 1. 2015

Interpelace ke sníženým výdajům na vědu v roce 2015

Na prosincové schůzi sněmovny jsem se snažil interpelovat pana vícepremiéra Bělobrádka ohledně hodnocení a financování vědy v České republice. Podle schváleného rozpočtu na rok 2015 se totiž sníží výdaje na vědu a výzkum, což je v rozporu s různými deklaracemi, prohlášeními a slovech o podpoře vědy a výzkumu.

Celý článek

Občané pro Budějovice TOP 09 Jihočeský kraj Město České Budějovice Mgr. Jiří Šesták, PhD.