Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

děkan Přírodovědecké fakulty JU
člen folk-punkové kapely Akia b.a.
člen Katedry chemie PřF JU

Zvýšení platů vysokoškolským pedagogům

Zvýšení platů vysokoškolským pedagogům

Publikováno: 28. 6. 2016

Dnes jsme společně s kolegy uspořádali tiskovou konferenci na podporu zvýšení platů učitelů. Vzdělání mladých lidí je nejlepší investicí do budoucnosti. A hovoříme-li o zvyšování platů učitelů, nesmíme zapomenout na vysokoškolské pedagogy. Dnes mají mladí nastupující vysokoškolští učitelé, lidé, kteří získali nejvyšší vzdělání jaké je v ČR ale i ve světě možné získat, tabulkový plat srovnatelný jako učitelé v regionálním školství.

Pro vysoké školy je velice náročné získat kvalitní vyučující za nástupní plat 22, 23 tisíc z řad absolventů, když jim za nepedagogickou profesi nabídnou zaměstnavatelé mnohonásobně více.

Základním příjmem vysokých škol je normativ na vysokoškolského studenta. Tento normativ je oproti období 2007 až 2009 takřka o 7 tisíc korun nižší. Vyzval jsem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, aby při přípravě státního rozpočtu nezapomnělo i na učitele na vysokých školách a v době ekonomického růstu zvýšilo normativ na jednoho vysokoškolského studenta alespoň tak, aby se blížil stavu v letech 2007 až 2009.

Tiskovou konferenci najdete zde.

Občané pro Budějovice TOP 09 Jihočeský kraj Město České Budějovice